Openbaar Ministerie is niet afhankelijk van deskundigen

`Het OM is veel te afhankelijk van deskundigen bij technisch bewijs: wat ze hun wel en niet vertellen. Maar ja, zeggen die deskundigen dan, u hebt ons de goede vraag niet gesteld.` Dat stelt de (scheidend) voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak mevrouw Tonkens-Gerkema, in antwoord op de vraag welke lering er is getrokken uit de Schiedammer parkmoord en waar dat toe heeft geleid (Opinie & Debat, 13 oktober). Als één ding duidelijk wordt uit het rapport Posthumus is het wel dat de DNA-deskundigen van het NFI het OM zowel voor de behandeling in eerste als in tweede instantie hebben meegedeeld dat zij ernstige twijfels hadden over de betrokkenheid van Kees B. Die twijfel vond zijn grondslag in het ontbreken van ieder aantoonbaar verband tussen Kees B. en het beschikbare biologisch bewijs. Dat de deskundigen die twijfel ten overstaan van de rechter juist niet naar voren brachten, kan duiden op een wellicht te strikte, maar op zichzelf correcte opvatting van hun taak: het doen van uitspraken omtrent datgene wat aan hun (deskundigen)oordeel onderworpen is. Uitspraken over de ultimate issue komen de deskundige niet toe: die zijn het exclusieve domein van de rechter.

Of de deskundigen zich hebben gerealiseerd dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin de deskundige ter zitting of in zijn rapportage misschien juist wel buiten zijn oevers moet treden en dat dit zo`n - zeldzame - situatie was, blijft onduidelijk. Het beste dat men er van kan zeggen is dat ze van dat inzicht geen blijk hebben gegeven. De stelling dat het OM (en daarmee de rechter) in de Schiedammer parkmoord veel te afhankelijk was van de deskundigen is echter onhoudbaar. Het was net andersom. Het OM was tot op het hoogste niveau op de hoogte gebracht van de twijfels die leefden bij de deskundigen maar besloot die wetenschap verborgen te houden voor de rechter.

Dat er sprake was van te veel afhankelijkheid is dus een juiste constatering. Die gold echter niet voor het OM ten opzichte van de deskundigen maar voor de deskundigen en de rechter ten opzichte van het OM, en de politie.