Metaal lokt jongeren met geld

Als het aanbod kleiner is dan de vraag, stijgt de prijs. Dat geldt ook voor het loon bij de cao-onderhandelingen in de metaalsector. De metaalbedrijven hebben meer last van een vergrijzend personeelsbestand en een stagnerende aanvoer van vers bloed dan andere marktsectoren.

Toch hamerden werkgevers jarenlang op loonmatiging. Dit jaar veranderden ze van strategie. De 185.000 werknemers uit de sector krijgen, verspreid over een periode van 27 maanden, een loonsverhoging van 7,75 procent. Dit jaar krijgen ze ook nog een eenmalige uitkering van 225 euro.

Bestuurder Jos Brocken van FNV Bondgenoten: „We hebben er jaren op gehamerd dat investeren hard nodig is, gezien de ontgroening en vergrijzing in de sector. Werkgevers wilden er echter niet aan en dachten alleen aan kosten besparen. Maar nu hebben ze het licht gezien.”

Voor jongeren zijn extra maatregelen genomen om het werk in deze sector aantrekkelijk te maken. De jeugdschalen worden afgeschaft, de normale salarisschalen gaan ook voor jongeren gelden. Ook kunnen jonge werknemers rekenen op een extra loonsstijging van 300-400 euro.

Daarnaast worden jongeren die leren en daarnaast werken in de metaalsector, beter beloond. Zij krijgen, als zij hun opleiding voor de helft succesvol hebben doorlopen, een loonsverhoging van 10 procent. Als ze de hele opleiding met succes afronden, krijgen ze een vast contract.

De werkgevers benadrukken dat met deze afspraken in mensen wordt geïnvesteerd. Voorzitter Jan Kamminga van werkgeversvereniging FME-CWM: „Met deze cao investeren we in mensen en in de toekomst.” Hij is verheugd dat de seniorendagen worden geschrapt. In ruil krijgt iedereen twee extra vakantiedagen.