In EU begint het touwtrekken over voorzitterschap

Nog geen half etmaal nadat de Europese regeringsleiders het eens werden over een nieuw Europees Verdrag is het getouwtrek om wie de eerste voorzitter van de Europese Unie moet worden al begonnen. De Britse premier Brown verklaarde gistermiddag alvast dat zijn voorganger Tony Blair een „heel goede kandidaat” voor deze nieuwe functie is.

Hij zei ook dat het prematuur was om nu al mensen naar voren te schuiven. Brown deed zijn uitlatingen na de tweedaagse Europese top van regeringsleiders in de Portugese hoofdstad. Portugal is dit half jaar voorzitter van de EU.

Een van de gevolgen van het Europees Verdrag is dat deze constructie zal veranderen en dat de EU een vaste voorzitter krijgt die voor 2,5 jaar wordt benoemd. Deze persoon kan vervolgens nog één maal voor 2,5 jaar worden herkozen. Het is de bedoeling dat met deze vaste voorzitter de EU een duidelijker gezicht voor de buitenwereld krijgt. Daarnaast krijgt de EU door het nieuwe verdrag ook een vaste coördinator voor het buitenlands beleid. Beiden worden aangewezen door de Europese regeringsleiders, met meerderheid van stemmen. Dit zal waarschijnlijk in 2009 gebeuren. Dat jaar moet ook een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie benoemd worden. Met drie prestigieuze posten in het geding wordt nu al een intensieve ruilhandel tussen de lidstaten voorspeld.

Voor de functie van voorzitter van de Unie circuleren nu al naast Blair de namen van de Deense premier Anders Fogh Rasmussen, de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, de Ierse premier Bertie Ahern en de Poolse oud-president Aleksander Kwasniewski. Meest genoemd als buitenlandcoördinator is de huidige speciale EU-vertegenwoordiger, Javier Solana. Tegen hem pleit dat hij al zo lang in zijn huidige positie zit. Van de Portugees José Manuel Barroso is bekend dat hij graag nog vijf jaar voorzitter van de Europese Commissie zou willen blijven.

De regeringsleiders hebben afgesproken dat zij zich op hun volgende treffen in december zullen buigen over een voorstel van de Franse president Sarkozy om een comité van wijzen aan te stellen dat zich moet uitspreken over de toekomst van de Unie – de onderwerpen waarmee de EU zich moet gaan bezighouden. Sarkozy wil dat zo’n comité zich ook uitspreekt over de toekomstige grenzen van de Unie.

    • Mark Kranenburg