Harde woorden over de griepprik 2

Het bericht `Vegetarisch dieet kost meer goede landbouwgrond` (NRC-Handelsblad 9 oktober) zou menige vegetariër in verlegenheid kunnen brengen. Mag je in deze tijd van milieuachteruitgang nog wel verlangen dat jouw voedsel, zelfs al leg je maar beslag op 1/8 van het landbouwoppervlak dat de dagelijks vlees etende consument nodig heeft, op goede (cursivering redactie) landbouwgrond wordt geteeld? Het antwoord is helaas: nee, want al meer dan honderd jaar gaan we er allemaal mee akkoord dat de boer kunstmest strooit. Omdat goede stalmest met stro door opkomst van de bio-industrie steeds minder beschikbaar kwam, ging de structuur van de landbouwgrond verder achteruit, later in nog sneller tempo toen ook nog de landbouwmachines zwaarder werden. Gevolg: de grond wordt steeds minder doorlatend voor regenwater en droogt bij gebrek aan regen steeds sneller uit.

Zoals onze stichting al jaren betoogt, is dit proces van verschraling te keren als we het aandurven de laatste resolute stap op het gebied van recycling te zetten: gebruik de menselijke mest (samen met het organische afval) om compost te maken. Kunstmest, omgerekend een zwaar CO2-belast en bovendien energievretend product, zou overbodig worden.