Harde woorden over de griepprik 1

In de `pil van de week` onder de titel `Harde woorden over de griepprik`, wordt gezegd dat ik vreemde argumenten heb gebruikt in een brief aan de minister over het belang van de griepprik voor ouderen (nrc Handelsblad, 11 oktober en nrc.Next, 12 oktober). Er wordt kritiek geleverd op mijn opmerking dat in een door mij genoemd onderzoek personen met verhoogd risico hebben meegedaan. Het betreffende onderzoek (dat ik goed ken want het betrof een promovendus van mij) omvat echter wel degelijk ook gegevens van 490 ouderen met risicoaandoeningen, zij het om voor de hand liggende ethische redenen niet van diegenen die destijds door hun behandelaars vooraf als behorend tot de erkend hoge risicogroep waren gerekend (deze waren daarom uitgesloten). Je ziet hoe het zit als je niet alleen het abstract maar het hele artikel bekijkt. De uitkomsten van dit gerandomiseerde onderzoek wijzen erop dat de effectiviteit van vaccinatie vergelijkbaar is onder ouderen met en zonder de betreffende aandoeningen. Er is bij de huidige kennis geen duidelijke reden om aan te nemen dat de gevonden effectiviteit niet ook zou gelden voor meer kwetsbare patiënten. Gezien de extra grote gevolgen van het krijgen van griep voor risicogroepen wordt vaccinatie geadviseerd (ook de Lancet-auteurs onderschrijven dit gelukkig), vandaar ook mijn brief zo vlak voor het griepseizoen.

Het beschikken over meer gerandomiseerde studies - ook in de meest kwetsbare groep - zou wetenschappelijk mooi zijn, maar een experiment bij mensen die door hun behandelaars gerekend worden tot de te vaccineren meest kwetsbare risicogroep, en waarbij de ene helft wel en de andere helft geen vaccin krijgt, zal om ethische redenen niet gedaan kunnen worden. Iets anders is dat een verbeterd vaccin welkom zou zijn en onderzoek hiernaar juicht de Gezondheidsraad toe.