De lezer schrijft over afwezigheid Europese aandelen door de week

Een van de redenen om een abonnement te nemen op NRC Handelsblad was de prima weergave van de beursgegevens. Wie schetst mijn verbazing: de Europese aandelen worden door de week niet meer aangegeven. Nederland is niet meer belangrijk, we gaan toe naar één Europa (de verkoop van ABN Amro past hierin), en een krant die onafhankelijk pretendeert te te zijn van de pro-nationalistische stroming van Geert Wilders-adepten en dus pro-Europees geeft juist de koersen van de Europese aandelen aan. Verder is het werken met kleurtjes e.d. een vorm van infantiliteit waar de normale belegger geen boodschap aan heeft.

Hans Schiphouwer

Emmen

De krant antwoordt

We hebben een vijftigtal reacties gehad over de veranderingen in de beurspagina’s. Verreweg de meeste daarvan gaan over het niet meer dagelijks vermelden van koersen van buitenlandse aandelen en prijzen van grondstoffen. Daarnaast maken enkele lezers bezwaar tegen het vermelden van de koers van de dollar in euro’s op de eerste pagina van het economiekatern (in plaats van de euro in dollars, wat we tot 1 oktober deden).

Eerst de koersen. Wij hebben als middagkrant op dit punt altijd al een belangrijk nadeel ten opzichte van de ochtendkranten: de koersen van rond het middaguur zijn alweer achterhaald als de krant op de mat valt. Dat nadeel was er natuurlijk ook al in 1970, maar dat was niet zozeer vóór Geert Wilders, het was vooral vóór het digitale tijdperk. Steeds meer beleggers halen hun koersinformatie van internet, en daar zijn de koersen op elk moment van de dag natuurlijk actueler dan die in de krant.

We beseffen terdege dat niet iedere lezer constant op internet surft en daarom blijven we dan ook koersen in de krant afdrukken. De meeste lezers die de koersen uitsluitend uit de krant volgen, zullen vooral beleggen in beleggingsfondsen en in Amsterdam genoteerde aandelen. Dat is voor ons reden om prioriteit te geven aan die koersen. Daarnaast zullen we de ruimte die vrijkomt gebruiken voor bedrijfsberichten en financiële stukken die vaker dan vroeger over buitenlandse bedrijven en overnames zullen gaan. Op onze site vindt u elke dag koersen van een selectie van buitenlandse aandelen (nrc.nl/economie/article309741.ece).

Op zaterdag publiceren wij wel de koersen van 150 buitenlandse aandelen. We kunnen dan de slotkoersen van alle beurzen melden. Bovendien brengen we dan ook uitgebreidere gegevens over aandelen, zoals koers-winstverhoudingen en hoogste en laagste koersen van de afgelopen twaalf maanden. We gaan ervan uit dat we de lezers die koersbewegingen niet dagelijks volgen, maar die wel in het weekeinde hun portefeuille onder de loep willen nemen, op die manier van betere informatie voorzien dan met deels achterhaalde koersen door de week. De zaterdagpagina’s bieden op deze manier meerwaarde ten opzichte van de altijd actuele koersen op internet.

Het overzicht van indices van de belangrijkste buitenlandse beurzen blijft een vast onderdeel van de dagelijkse beurspagina. Met de voor sommige lezers kennelijk ‘kinderlijke’ pijltjes die we nu gebruiken, is nu in één oogopslag een beeld te krijgen van de marktbewegingen op de belangrijkste beurzen. Op zaterdag geven we bovendien de prestaties van de indices aan op verschillende termijnen.

Voor de prijzen van grondstoffen geldt dat die op werkdagen een allegaartje zijn van slotprijzen en prijzen midden op de dag, afhankelijk van de plaats waar de desbetreffende grondstof werd verhandeld; een middagkrant heeft hier nu eenmaal een natuurlijke beperking. Ook hier geldt dat steeds meer lezers die deze koersen en prijzen nauwgezet willen bijhouden, steeds vaker een beroep doen op internet, waar de gegevens altijd actueel zijn. We drukken wel op de zaterdagse beurspagina een overzicht van grondstoffenprijzen af (en op onze site vindt u een dagelijks overzicht van: www.nrc.nl /economie/article309759.ece).

Over de koers van de dollar in euro’s het volgende. We spreken over een ‘dalende dollar’. Tot voor kort toonden wij dan een stijgende eurokoers. Dat is voor veel lezers verwarrend, voor ons is de euro nu eenmaal de maat der dingen. Dat is voor ons doorslaggevend geweest om te kiezen voor de waarde van de dollar in euro’s. Als de dollar daalt, zoals de laatste tijd, wijst de pijl op deze plek dus ook naar benéden. We sluiten zo aan op het normale Nederlandse spraakgebruik, maar inderdaad, met een Europese blik.

Sjoerd de Jong Plaatsvervangend hoofdredacteur

Reacties:

nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl