Bos: voor democratie is compromis basaal

Het hart van de democratie wordt bedreigd doordat het politieke compromis in het ongerede is geraakt. Dat zegt vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos vandaag in deze krant. Volgens hem zien politici en journalisten compromissen „als slapheid, als draaien”. „Als dát beeld gaat beklijven, dan steek je echt het mes in het hart van de parlementaire democratie”.

Bos sloot tijdens de kabinetsformatie met het CDA en de ChristenUnie compromissen om te kunnen regeren. Zo leverde de PvdA de hypotheekrenteaftrek in, en de steun aan een onderzoek naar de oorlog in Irak. Het kwam de PvdA op kritiek te staan van met name de SP. Tijdens het laatste congres van de PvdA was er veel kritiek op het feit dat de PvdA geen referendum over het nieuwe Europees Verdrag wil, terwijl het verkiezingsprogramma van de PvdA dat wel suggereert.

„Het heeft te maken met de polarisatie in het debat. De flanken van het politieke spectrum zijn heel sterk geworden”, zegt Bos. Hij ergert zich eraan dat „elke keer als je niet waarmaakt wat er in je verkiezingsprogramma staat”, dat politiek wordt geïnterpreteerd als „het breken van een belofte aan de kiezer”.

Deze reflex treft vooral de PvdA, zegt Bos. Het CDA „draait al decennialang”, maar wordt daar onvoldoende kritisch naar bevraagd. „Hebben jullie ooit aan Balkenende gevraagd waarom het CDA zo’n draai heeft gemaakt op het generaal pardon? Eerst waren ze tegen, nu zijn ze voor.”

compromis: pagina 40