Aanpak geweld tegen hulpverlener

Het kabinet stelt de komende drie jaar 6,5 miljoen euro beschikbaar om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak tegen te gaan.

Uit onderzoek in 2006 bleek dat 66 procent van deze beroepsgroep, onder wie hulpverleners bij politie en brandweer, onderwijs- en ziekenhuispersoneel en politici en bestuurders, te maken krijgt met ongewenst gedrag. Meestal gaat het om verbaal geweld; een kwart kreeg ook met fysiek geweld te maken. Van treinconducteurs, gevangenis- en ambulancepersoneel had 90 tot 100 procent last van agressie. Veelal gaat het om treiteren, schelden en fysiek geweld.

De totale schade in de vorm van ziekmeldingen of minder goed functioneren wordt op 100 miljoen euro per jaar geschat. Dat komt door ziekmeldingen of minder functioneren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken denkt dat de schade in de praktijk nog hoger is, door de medische kosten die daar nog bovenop komen.

Met het programma Veilige publieke taak van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA), waar de 6,5 miljoen euro voor bestemd is, moet het aantal incidenten binnen drie jaar met vijftien procent zijn gedaald.

Het vorige kabinet heeft de strafmaat al verhoogd voor deze vorm van geweld. Ter Horst komt nu met nieuwe maatregelen. Daders van de agressie tegen personeel met een publieke taak kunnen rechten, zoals hun uitkering, kwijtraken. Ook de toegang tot een gebouw kan hun worden ontzegd. Bij geweld tegen mensen die werken voor de publieke sector eist de officier van justitie nu al een tweemaal zo hoge straf als normaal.

Recentelijk werd ambulancepersoneel in Nederland herhaaldelijk het werken onmogelijk gemaakt doordat ze tijdens het uitoefenen van hun werk werden aangevallen of bedreigd.

Een jaar geleden stak een 21-jarige man een portier en een medewerker neer in het gebouw van het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en uitkeringsinstantie UWV.