Aanpak agressie hulpverleners

DEN HAAG, 20 okt. Het kabinet trekt 6,5 miljoen euro uit om agressie tegen werknemers met een publieke taak tegen te gaan. Hulpverleners bij politie, brandweer en onderwijs- en ziekenhuispersoneel hebben vaak te kampen met ongewenst gedrag. Pagina 3