Ontslagen op ROC Rotterdam

Het Regionale Opleidingscentrum (ROC) Zadkine in Rotterdam ontslaat per 1 februari 200 tot 220 docenten. De leerkrachten gaven inburgeringscursussen. Het aantal inburgeraars is door bureaucratie en marktwerking drastisch teruggelopen, waardoor Zadkine verlies lijdt.

pagina 8