Met Ljubljana naar Europa

Slovenië zal vanaf 1 januari volgend jaar als eerste van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie het voorzitterschap bekleden. Daarbij kan het kleine en internationaal onervaren land alle hulp goed gebruiken. De Nederlandse diplomate Nelleke Linssen zal gedurende hun voorzitterschap de Slovenen bijstaan op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Linssen, voormalig ambassadeur in Eritrea, is goed ingevoerd in Afrika. Eind deze maand reist ze naar de Sloveense hoofdstad.

Waarom hebben ze uw hulp ingeroepen. Kunnen ze het niet zelf af?

„Slovenië is een jong land dat sinds kort bij de Unie behoort. Het is ook een klein land. Slovenen richten zich van oudsher op de buurlanden. Ze zijn niet gevoed met dingen die in Afrika gebeuren. Ze hebben weinig met ontwikkelingssamenwerking. Omdat ze beperkte capaciteit hebben en de nodige expertise over Afrika en ontwikkelingssamenwerking missen, hebben ze ons gevraagd hen daarbij te helpen. Nederland geniet internationaal een goede reputatie op dit terrein. Overigens hebben wij de nieuwe lidstaten eerder bijgestaan, we gaven ze verschillende cursussen over ontwikkelingssamenwerking.”

Wat gaat u precies doen in Slovenië?

„Ik zal de Sloveense staatssecretaris voor Europese Zaken adviseren. Ik zal voorbereiden wat hij in Europa gaat inbrengen.”

Gaat u ook bepalen aan welke onderwerpen ze aandacht moeten gaan schenken?

„De Slovenen hebben zelf hun prioriteiten bepaald. Tijdens hun voorzitterschap willen ze zich richten op hoe om te gaan met fragiele landen in ontwikkelingslanden, de positie van vrouwen en kinderen bij gewapende conflicten en het economische partnerschap. Precies de onderwerpen die wij in Nederland ook belangrijk vinden. Als adviseur van de Sloveense regering kan ik wel richting geven in deze dossiers.”

Wanneer is het voorzitterschap wat u betreft geslaagd?

„Als we in Europa consensus weten te bereiken over hoe hulp geboden moet worden in conflictsituaties zoals Darfur. Nederland denkt er als een van de weinig landen over hoe je de bevolking het beste kan bereiken, door bijvoorbeeld samen te werken met lokale en internationale ngo’s als de nationale regering geen betrouwbare partner of als die er gewoon niet is. Het zou een winst zijn als wij als Europa op z’n minst eensgezind opereren.”