Massaal ontslag door mislukte inburgering

De nieuwe Wet inburgering, die begin dit jaar van kracht werd, zorgt voor honderden ontslagen bij regionale opleidingscentra (roc). Er komen veel minder cursisten dan waarop was gerekend. Roc Zadkine in Rotterdam ontslaat 200 tot 220 docenten.

Het bestuur van Zadkine heeft het ontslag gisteren in een „buitengewoon emotionele bijeenkomst” aan het personeel meegedeeld.

Ook andere roc’s kampen met grote problemen. De school in Amsterdam maakte al eerder bekend zestig docenten te moeten ontslaan die zich bezighouden met inburgeringscursussen.

Bij het roc van Twente is de belangstelling voor de inburgeringscursussen ook laag. Volgens directeur Jan van Schilt is al eerder „fors gereorganiseerd”. Aanvankelijk rekende Twente op 450 cursisten, maar de werkelijke opkomst was minder dan vijftig.

Het Rotterdamse Zadkine heeft op de afdeling educatie dit jaar een tekort van 5 miljoen euro door te weinig inburgeraars.

Margo Vliegenthart, voorzitter van de MBO-Raad, zei eerder in deze krant dat de roc’s dit jaar voor 90 miljoen euro aan inkomsten door nieuwe cursisten binnen hadden moeten krijgen, maar dat het slechts maximaal 10 miljoen euro zou worden.

Zadkine verwachtte dit jaar „enkele duizenden cursisten”, in werkelijkheid zijn het er nu „maar enkele tientallen”. Het gevolg is, zegt Lamers, dat docenten met bijna lege klassen zitten.

Lamers ziet verschillende oorzaken voor het lage aantal aanmeldingen. Inburgeraars stellen de inschrijving uit. Daarnaast telt de forse eigen bijdrage en het „ingewikkeld bureaucratisch proces” bij de gemeente.

Bij roc Albeda College in Rotterdam is het nog niet zo ver dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. Wel is het personeel geïnformeerd over de situatie bij Zadkine, vertelt Frans Roozen, adviseur van het college van bestuur. Zelf houdt hij rekening met gedwongen ontslagen.

Bij roc de Mondriaan Onderwijsgroep in Den Haag is de situatie „uitermate zorgelijk”, zegt Jos Leenhouts, voorzitter van het College van Bestuur. Het roc kampt met een verlies van 3 miljoen euro.