Machtstrijd in Chinese partijtop

Op het congres van de Chinese communistische partij is gisteren begonnen met de verkiezing van een nieuwe Centraal Comité. Dat gebeurt achter gesloten deuren. De lijst van kandidaten is geheim.

Met de samenstelling van een nieuw, tweehonderd leden tellend Centraal Comité worden de contouren geschetst voor het leiderschap van de communistische partij in de komende jaren. Uit het Centraal Comité worden het politburo (24 leden) en het permanente comité van dat politburo (zeven zetels) gekozen. Het permanente comité geldt als hét machtscentrum binnen de partij en daarmee binnen China. De posities van partijleider (en president) Hu Jintao en premier Wen Jiabao zijn niet in het geding, maar de vraag is wel in hoeverre zij hun stempel kunnen drukken op de benoemingen.

De geheimhouding past in de lange traditie van de communistische partij. De ruim 2.200 afgevaardigden op het congres kregen gisteren een kandidatenlijst voorgelegd voor het nieuwe Centrale Comité van de partij, die volgens waarnemers 10 tot 15 procent meer namen bevat dan er zetels zijn. Dat past in het beleid van kleine stapjes in de richting van meer openheid in de besluitvorming, zoals partijleider Hu Jintao eerder aankondigde. Hij zei dat meer democratische processen nodig zijn in het zich snel ontwikkelende China, maar onderstreepte ook dat China geen westerse stijl van democratie nastreeft.

Waarschijnlijk zal de partij dinsdag de nieuwe leden van het nieuwe Centraal Comité bekendmaken.