Lui oog moet je stimuleren

Hoe ouder een kind met een lui oog, hoe langer het goede oog moet worden afgeplakt.

Maar langer plakken dan 6 uur levert geen beter zicht op.

Een lui oog komt bij 3 tot 5 procent van de kinderen voor. Foto Hollandse Hoogte Hollandse Hoogte

Bij jonge kinderen met een lui oog moet het goede oog minimaal drie uur per dag worden afgeplakt. Hoe ouder kinderen zijn, hoe langer er moet worden geplakt. Maar langer dan zes uur per dag heeft geen zin, want het levert geen beter zicht op. Dat schrijven medisch onderzoeker Catherine Stewart en haar collega’s van de City University in Londen British Medical Journal van 6 oktober.

Een lui oog is een oog dat veel slechter ziet dan het andere. Het ontstaat doordat de hersenen het beeld van één oog uitschakelen, doordat de beelden van de ogen door scheelheid te veel uiteenlopen of doordat het ene oog veel beter ziet dan het andere. Als het oog te lang uitgeschakeld blijft, kan iemand later geen diepte zien en ‘ziet’ het oog maar heel weinig.

In dit onderzoek werden bijna honderd kinderen behandeld door de artsen. Zo nodig, kregen de kinderen eerst een tijd een bril. Als het luie oog daarmee niet opknapte, moesten de kinderen het goede oog gaan afplakken, om het slechte te stimuleren.

De oogartsen vergeleken bij kinderen van drie tot acht jaar twee verschillende regimes: zes of twaalf uur moesten ze het goede oog afplakken. Met een pleister, via elektrodes verbonden aan een draagbaar metertje, bekeken de onderzoekers hoe lang de patiëntjes de afplakpleister gebruikten. De gezichtsscherpte werd elke twee weken gecontroleerd. Als die niet meer verbeterde, gemiddeld na negen weken, mochten de kinderen de pleister in de prullenbak gooien.

Bij vergelijking van de werkelijke afplaktijd met de uiteindelijke gezichtsscherpte, bleek de leeftijd een belangrijke factor. Kinderen onder de vier jaar hadden aan drie à vier uur per dag genoeg om een goed resultaat te behalen. Oudere kinderen moesten langer afplakken, maar langer dan zes uur per dag afplakken was onnodig, dat leverde geen betere ogen op.

Als een lui oog niet goed bijtrekt, komt dat meestal omdat er onvoldoende is afgeplakt. Bij weinig vooruitgang is het antwoord van de behandelaar vaak: langer afplakken. Dat werkt niet, bleek al uit eerder onderzoek. Deze studie bevestigt dat, want kinderen die zes uur per dag de pleister moesten dragen, deden dat gemiddeld 4,2 uur. Bij twaalf uur per dag was dat slechts 6,2 uur. De mate waarin de gezichtsscherpte verbeterde, was gelijk bij de twee groepen.

In een redactioneel commentaar pleit hoogleraar oogheelkunde Huibert Simonsz van het Erasmus MC in Rotterdam er daarom voor vaker elektronisch te controleren of mensen lang genoeg afplakken, want de rapportage van de patiënt zelf is niet betrouwbaar. Een lui oog komt bij 3 tot 5 procent van de kinderen voor. 1 procent van de volwassenen heeft een slecht behandeld lui oog.

    • Sophie Broersen