Lang rood staan wordt moeilijker

Het kabinet gaat het voor burgers moeilijker maken om rood te staan bij een bank. Wanneer iemand langer dan één maand een negatief saldo op zijn bankrekening heeft, moet de bank een kredietwaardigheidstoets uitvoeren. Dat kan ertoe leiden dat de klant niet meer rood mag staan.

Dit is een van de maatregelen die het kabinet neemt om te voorkomen dat mensen schulden maken. Meer dan 100.000 huishoudens in Nederland hebben betalingsachterstanden. Steeds vaker doen mensen een beroep op de schuldhulpverlening. Het kabinet wil burgers daarom meer bewust maken van de risico’s van het lenen van geld.

Het kabinet gaat bedrijven die leningen aanbieden strenger aanpakken. Zij moeten bijvoorbeeld beter toetsen of hun klanten wel in staat zijn de lening af te lossen. Voortaan moeten ze van tevoren berekenen of de aanvrager van de lening voldoende inkomen overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien, na aftrek van de rente en aflossing van de lening.

Informatie over de kredietwaardigheid kunnen ze opzoeken in een nieuw register, waarin zal worden bijgehouden wie er een betalingsachterstand heeft bij verhuurders, energiebedrijven en sociale diensten. Dit Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) zal later worden uitgebreid met andere schulden.

Reclames op televisie en internet moeten voorzien worden van een waarschuwing dat lenen voor problemen kan zorgen. Bedrijven mogen ook niet meer adverteren met de mogelijkheid om een lening niet aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

De Autoriteit Financiële Markten controleert of kredietverstrekkers zich aan de regels houden. Bedrijven die de regels voor het toetsen van kredietwaardigheid en leenreclames overtreden, kunnen een hogere boete krijgen dan nu: maximaal 1 miljoen euro in plaats van 30.000 euro.