Kabinet in actie tegen alcohol

Het kabinet wil het alcoholgebruik onder jongeren in 2011 met een kwart hebben teruggedrongen, blijkt uit een concept-brief aan de Tweede Kamer die de NOS in handen heeft. Enkele maatregelen:

Jongeren onder de zestien krijgen een boete als ze in de openbare ruimte alcohol bezitten.

De mixdrankjes, zoals de breezers, zijn niet meer te koop in de supermarkt, alleen nog bij de slijter.

Winkeliers gaan het risico lopen hun vergunning kwijt te raken als ze toch aan jongeren onder de zestien jaar alcohol verkopen.

Gemeente-ambtenaren en politie worden ingezet als toezichthouders van de alcoholwet. Nu is dat het werk van de Voedsel- en Warenautoriteit.

De happy hours en de prijsacties in cafés worden aangepakt.

Minder alcoholreclame op radio en tv tot ’s avonds negen uur. (NRC)