Je moet helemaal geen burgemeester willen kiezen

Fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam Peter van Heemst schreef woensdag in nrc.next een stuk over het Utrechtse burgemeestersreferendum. Volgens hem was dat helemaal niet mislukt, en toonde het juist aan hoe zo’n verkiezing beter kan.

Toch zijn burgemeestersreferenda geen goed idee. De hoofdvraag is of het kiezen van de burgemeester iets oplevert ten opzichte van de huidige situatie. Zo slecht is die situatie op dit moment niet. In maart 2005 kende 88 procent van de Amsterdammers Job Cohen. Hij was toen vier jaar burgemeester van die stad. In 2004 had 80 procent van de inwoners van Rotterdam vertrouwen in burgemeester Ivo Opstelten. Dat zijn prima percentages.

In Vlaardingen koos men in 2002 Tjerk Bruinsma tot burgemeester. Bruinsma liet zich verleiden tot het doen van inhoudelijke beloften. Er zou in Vlaardingen een jongerencentrum komen. Dat centrum is er tot op de dag van vandaag nog steeds niet gekomen: er is geen budget voor. Een typerend voorbeeld van wat ons te wachten staat bij meer gekozen burgemeesters. Veel woorden, weinig daden.

Bovendien wil de gekozen burgemeester herverkiezing zekerstellen. Het maken van ‘korte klappen’ wordt dus een prioriteit. Volgens mij wordt de kloof tussen inwoners van een gemeente en de burgemeester dus alleen maar groter bij een verkiezing.

Duco Hoogland

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Bouwen in de gemeenteraad van Rotterdam voor de PvdA