AIVD checkt subsidies moslimorganisaties

Den Haag. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) controleert gevraagd en ongevraagd de subsidies die zijn of mogelijk worden verstrekt aan islamitische organisaties. Deze check moet voorkomen dat het Rijk en gemeenten groepen ondersteunen die verkeerde dingen van plan zijn, zoals het verspreiden van radicaal gedachtegoed. Dat zei minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) tijdens een overleg in de Tweede Kamer over een rapport van de AIVD over het toenemend aantal niet-gewelddadige radicale moslims. De inlichtingendienst beoordeelt of een organisatie oneigenlijk gebruik probeert te maken van de subsidies.