`Zuinig` huis leidt tot gezondheidsklachten bij bewoners A`foort

Rotterdam. Gezondheidsklachten van bewoners van woningen in de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort zijn ten dele toe te schrijven aan energiebesparende, mechanische ventilatie. Het systeem veroorzaakt klachten die variëren van oog-, neus- en luchtwegenproblemen tot overmatige vermoeidheid, slaapproblemen en hoofdpijn. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Eemland in opdracht van de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties Alliantie Eemvallei en Portaal, en in samenwerking met VROM.

Vorig jaar hadden zich 36 personen uit de wijk met klachten gemeld bij de GGD. Zij vermoedden dat het ventilatiesysteem de oorzaak was. Bij dit energiebesparende systeem wordt de lucht in de woning mechanisch afgezogen en ingeblazen. De verse ingeblazen lucht wordt via een warmtewisselaar verwarmd met de warmte van de afgezogen lucht. Uit het onderzoek, waarin honderd woningen zijn bekeken, blijkt dat in woningen met deze balansventilatie geldt dat in circa 33 procent van de woonkamers en in 6 procent van de officiële slaapkamers de luchttoevoer minder is dan wettelijk vereist.

Wat betreft de afvoer voldoet 85 procent van de woningen met gebalanceerde ventilatie niet aan de wettelijke eisen. De lucht is bovendien niet gezond doordat veel bewoners het systeem, dat een hinderlijk geluid maakt, in de laagste stand zetten. Ook leidt vervuiling van de filters in de luchttoevoer tot een slechte luchtkwaliteit, aldus het onderzoek.