Zuid-Holland dwingt Leiden tot lightrail

De gemeente Leiden moet meewerken aan een tracé van het lightrailproject RijnGouwelijn (RGL) door de binnenstad. Dat heeft de provincie Zuid-Holland gisteren besloten.

Het is voor het eerst dat de provincie haar zogeheten ‘doorzettingsmacht’ zal gebruiken bij een grootschalig project.

Deze macht wordt aan provincies toegekend in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, die op 1 juli 2008 in werking treedt maar al in 2006 is aangenomen. De Eerste Kamer moet de wet nog aannemen. Provincies mogen met deze wet gemeentes dwingen mee te werken aan projecten als er sprake is van een ‘bovenregionaal belang’. Dat is bij de RGL het geval, vindt de provincie, die stelt dat het openbaar vervoer in de regio sterk moet worden verbeterd. Zuid-Holland bereidt zich nu voor op de macht die het krijgt.

Bovendien mankeert er iets aan de oost-westverbindingen in de provincie, aldus de tijdelijk gedeputeerde voor verkeer en vervoer Govert Veldhuijzen (CDA). De RGL verbindt Gouda via Alphen aan den Rijn en Leiden met de kust. De lijn kost een half miljard euro en moet in 2015 klaar zijn.

Een grote meerderheid van Provinciale Staten stemde gisteren in met een voorstel van het provinciebestuur om de doorzettingsmacht, ook wel ‘aanwijzing’ genaamd, toe te passen. Toch is nog lang niet zeker of het nu vastgestelde tracé er daadwerkelijk zal komen. „Het wil nog niet zeggen dat we ook daadwerkelijk de juridische procedure aangaan”, zegt een provinciewoordvoerster.

Wel zal de provincie een eerste stap zetten door een ‘streekplanherziening’ te starten. Maar een dergelijke procedure duurt „zeker een paar maanden tot misschien wel een half jaar”, aldus de woordvoerster. De provincie heeft zo lang de tijd om met de gemeente Leiden tot een vergelijk te komen over een alternatief tracé.

De Leidse bevolking heeft zich een half jaar geleden per referendum in grote meerderheid uitgesproken tegen het binnenstadtracé. De provincie was bereid met de gemeente Leiden te praten over een alternatief tracé, maar dinsdagnacht viel het Leidse stadsbestuur over de RGL. Daardoor had de provincie geen gesprekspartner meer en besloot ze formeel in te stemmen met het oorspronkelijke tracé door de Leidse binnenstad.