TCI heeft een nieuw doelwit gevonden

Niet lang na zijn recente succes met het onder druk zetten van ABN Amro om zichzelf te laten overnemen, heeft hedgefonds The Children’s Investment Fund (TCI) het Amerikaanse spoorwegconcern CSX onder vuur genomen. TCI heeft al maandenlang een belang in CSX. CSX hoopte aanvankelijk dat het een passief belang was, maar helaas. In een brief verwoordde het activistische fonds deze week zijn kritiek op het bestuur van de onderneming, de operationele plannen en de kapitaaluitgaven. Het fonds maakt een goede kans concessies te kunnen afdwingen.

Het voornaamste doelwit van de campagne is president-commissaris en topman Michael Ward. TCI wil niet alleen dat zijn twee rollen worden gescheiden, maar ook dat het bestuur van samenstelling verandert en onafhankelijker wordt. Op het operationele en financiële front rekent TCI CSX tot de slechtst presterende ondernemingen van Noord-Amerika en wil het verbeteringen zien. Bovendien merkt het fonds minzaam op dat het salaris van de topman relatief hoog is.

Uit een in juni gepubliceerd rapport van Ivy Asset Management en Columbia Business School blijkt dat de meerderheid van de activistische aandeelhouders succesvol is geweest in het opkrikken van de waarde van hun doelwit, mits ze zich richtten op zaken als de bedrijfsstrategie, en zeker als hun inspanningen enigszins vijandig waren. Maar acties tegen vermeende zwakheden in het ondernemingsbestuur wierpen minder vruchten af.

Bovendien heeft TCI, net als bij ABN Amro, geen gebrek aan potentiële steunpilaren. Tot de overige aandeelhouders van CSX behoren Atticus, een ander activistisch hedgefonds, en Carl Icahn. TCI lijkt zelfs de vakbond United Transportation Union aan zijn zijde te hebben, als we althans op diens website mogen afgaan.

Naast een belang van 4 procent in CSX heeft TCI ook kleinere belangen in Northfolk Southern en Union Pacific. Het fonds zegt dat de besturen van deze twee spoorwegmaatschappijen, anders dan dat van CSX, tot een gesprek bereid zijn. Het merkt tevens op dat CSX het enige grote Amerikaanse spoorwegconcern is waarin Warren Buffett – een beroemde fan van bedrijven met sterke managers – niet heeft belegd.

CSX zal ongetwijfeld spoedig met de nodige argumenten voor zijn verdediging komen, maar een onmiddellijk antwoord werd geïnterrumpeerd door de bekendmaking van wat het bedrijf een ‘sterke’ kwartaalwinst noemde. De onderneming zou op dit moment zelfs een aantal aanvallen van TCI met enige overtuigingskracht kunnen pareren. Maar toch kunnen Ward en zijn team wel eens van een koude kermis thuiskomen als ze de koersontwikkeling van de komende dagen onder ogen krijgen.

Richard Beales

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Richard Beales