Provincie negeert `nee` tegen sneltram

Leiden. Zuid-Holland heeft gisteren als eerste provincie een nieuw machtsmiddel toegepast om een gemeente te dwingen tot medewerking aan een grootschalig project. Leiden moet van de provincie meedoen aan de aanleg van de RijnGouwelijn door de binnenstad, ook al heeft de meerderheid van de Leidse bevolking zich tegen dat ov-project uitgesproken. Gisternacht viel het college van burgemeester en wethouders in Leiden al door gesteggel over de lijn. Het college stuurde namelijk onlangs een brief naar de provincie Zuid-Holland waarin stond dat er wel te praten viel over de RijnGouwelijn. Volgens de oppositiepartijen had het college deze brief niet mogen versturen omdat het een minderheid in de raad vertegenwoordigde. De SP stapte namelijk onlangs uit het college uit onvrede over de gang van zaken rondom de RijnGouweLijn. Een wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening in 2006 zorgt er nu voor dat de provincie het plan toch kan doorzetten. De provincie meent dat de lijn het verkeersprobleem kan oplossen.