Partijcongres China kiest partijleiders

Op het congres van de Chinese communistische partij is vandaag begonnen met de verkiezing van een nieuwe Centraal Comité. Dat gebeurt achter gesloten deuren. De lijst van kandidaten is geheim.

Met de samenstelling van een nieuw, tweehonderd leden tellend Centraal Comité worden de contouren geschetst voor het leiderschap van de communistische partij in de komende jaren. Uit het Centraal Comité worden het politburo (24 leden) en het permanent comité van dat politburo (zeven zetels) gekozen. Het permanent comité geldt als hét machtscentrum binnen de partij en daarmee binnen China. De posities van partijleider (en president) Hu Jintao en premier Wen Jiabao zijn niet in het geding, maar de vraag is wel in hoeverre zij hun stempel kunnen drukken op de benoeming van nieuwe leden.

De geheimhouding rond de verkiezing van het Chinese leiderschap past in de lange traditie van de communistische partij. Maar in vergelijking met vorige bijeenkomsten hebben de ruim 2.200 afgevaardigden op het Zeventiende Partijcongres, dat maandag in Peking begon, wel iets meer keuzevrijheid. Ze kregen vanochtend een kandidatenlijst voorgelegd voor het nieuwe Centrale Comité van de partij, die volgens waarnemers 10 tot 15 procent meer namen bevat dan er zetels zijn.

Dat past in het beleid van kleine stapjes in de richting van meer openheid in de besluitvorming, zoals partijleider Hu Jintao eerder aankondigde. Vijf jaar geleden moest nog vijf procent van de kandidaten afvallen bij de stemming. Maandag, bij de opening van het partijcongres, zei partijleider Hu dat meer democratische processen nodig zijn in het zich snel ontwikkelende China. Maar hij onderstreepte ook dat China geen westerse stijl van democratie nastreeft.

Een aantal leden van het huidige permanent comité van het politburo zal vermoedelijk opstappen, gezien hun leeftijd. Een zetel is vacant door het recente overleden van vicepremier Huang Ju. Waarnemers houden rekening met de promotie van de partijsecretaris van de provincie Liaoning, Li Keqiang, tot lid van het permanent comité van het politiburo. De 52-jarige Li geldt als een belangrijke bondgenoot van partijleider Hu. Maar zijn reputatie is niet ongeschonden wegens een aidsschandaal dat in de jaren ’90 speelde in de provincie Henan, waar hij destijds was gestationeerd. Een andere kandidaat voor promotie is Xi Jinping, nu nog partijsecretaris in Shanghai.