Nederlandse post bij EU voert eigen fijnstoflobby

Nederlandse ambtenaren in Brussel dragen bij hun lobby voor nieuwe luchtkwaliteitsnormen niet het standpunt uit van de regering in Den Haag. Milieuminister Jacqueline Cramer moet haar positie nog bepalen, terwijl de Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU zich inspant voor soepele normen over fijnstof in de lucht.

„Zeer merkwaardig”, zegt VVD-europarlementariër Jules Maaten. „Ik snap niet dat de PV lobbyt voor een norm van 25 microgram, terwijl Jacqueline Cramer tegen mij heeft gezegd dat ze een norm van 20 microgram wil”, aldus PvdA-europarlementariër Dorette Corbey.

Nederlandse leden van het Europees Parlement kregen recent nog presentaties, telefoontjes en e-mails van de Permanente Vertegenwoordiging waarin de norm van 25 microgram als Nederlands standpunt werd verkondigd. Het gaat hierbij om de hoeveelheid van het fijnste fijnstof die een kubieke meter lucht uiterlijk in 2017 mag bevatten. In de komende maanden valt hierover een besluit.

Het zeer technische fijnstofdossier is van groot belang voor Nederland. Enerzijds doordat er volgens schattingen jaarlijks 18.000 Nederlanders vroegtijdig overlijden door fijnstof dat onder andere door auto’s wordt uitgestoten. Anderzijds doordat Nederland al grote moeite heeft om aan huidige fijnstofnormen te voldoen.

Een woordvoerder van het ministerie van VROM, waar milieu onder valt, zegt het „vreemd” te vinden indien de PV voor soepele normen lobbyt. „Omdat de minister zich hierover nog niet heeft uitgesproken.” Een woordvoerder van de PV zegt geen commentaar te kunnen geven.

Het Milieu- en Natuurplanbureau komt binnenkort met een studie waarin staat dat een norm van 20 microgram voor het fijnste fijnstof in Nederland moeilijk te halen is. Diverse Nederlandse belangenorganisaties voeren momenteel een stevige lobby in Brussel voor soepele normen. Milieuminister Cramer gaf eerder aan ambitieuze doelstellingen voor de luchtkwaliteit te willen.