met andere woorden

„Wat doet we met oma?” Dat is de titel van een project van illustrator Nanne Meulendijks, waarmee zij de aandacht wil vestigen op het geld- en personeelstekort in de ouderenzorg in Nederland.

In 2011 is er een tekort van 20.000 medewerkers in verzorgings- en verpleeghuizen, zo becijferde onderzoeksbureau Prismant. Daar komt een tekort van zesduizend medewerkers in de thuiszorg bij.

Met een serie humoristisch maar wrange Jugendstil-affiches wil Meulendijks de aandacht vestigen op hulpbehoevende bejaarden.

De keuze voor Jugendstil is een commentaar op de „mechanisatie en rationalisering” van de zorg. De affiches zullen tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven (20 tot en met 28 oktober) worden geëxposeerd in het Temporary Art Centre in Eindhoven.

‘Lekker bakkie’ is de achttiende aflevering van de rubriek ‘Met andere woorden’. Voor deze rubriek is de redactie op zoek naar originele meningen, qua inhoud en qua vorm.

Stuur uw bijdrage naar opinext@nrc.nl

Kijk voor meer affiches uit het project ‘Wat doen we met oma?’ op nannemeulendijks.eu