Liaisons Dangereuses

Het Nationale Toneel speelt Liaisons dangereuses, naar de 18de-eeuwse brievenroman van Choderlos de Laclos, over edellieden die de verveling verdrijven met immorele verleidingsspelletjes. Gijs Scholten van Aschat speelt de valse, onweerstaanbare graaf; Ariane Schluter de perfide markiezin. Regisseur Johan Doesburg maakt met zijn vaardige, gedreven spelers een hels experiment met de liefde. Uiteindelijk gaat iedereen te gronde aan het mengsel van gewetenloosheid en begeerte.

Tournee t/m 26 jan. Inl www.nationaletoneel.nl.