Kamer: basisbeurs niet afschaffen

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het afschaffen van de basisbeurs voor studenten. Dat bleek gisteren tijdens een spoeddebat over de studiefinanciering.

Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) was naar de Kamer geroepen nadat was uitgelekt dat hij overweegt de basisbeurs voor studenten af te schaffen om het verhogen van de lerarensalarissen te bekostigen. Vooral SP, GroenLinks en D66 lieten zich in felle bewoordingen uit over het mogelijk verdwijnen van de basisbeurs.

Kamerlid Marianne Besselink (PvdA) wilde „niet vooruitlopen” op een definitief plan, wat haar op kritiek van de meeste andere partijen kwam te staan. De PvdA en de SGP, die zich op de vlakte hield, waren de enige partijen die zich niet op voorhand verzetten tegen het afschaffen van de basisbeurs. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie zijn daar wel tegen, bleek tijdens het debat.

Zelf hield Plasterk de Kamer voor dat alle ophef voorbarig is. „Er is geen plan. Read my lips. Er is geen plan.” D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold verweet de minister dat hij niet aanvoelt „hoe de politiek werkt”. De Kamer heeft zelf uit de mond van minister Bos (Financiën, PvdA) gehoord dat het afschaffen van de basisbeurs een optie is, aldus Pechtold. „Wij zijn geen gekke Henkies.”

Pechtold stelde dat Plasterk „maar met z’n portefeuille moet gaan zwaaien” als het benodigde geld – 1,1 miljard euro – niet mede van andere departementen komt. Ook SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren eisen dat andere ministeries gaan meebetalen. Plasterk is nog steeds van plan om op 9 november zijn definitieve voorstel te presenteren.