IMF: wereldeconomie groeit minder snel

De wereldeconomie groeit volgend jaar minder hard dan verwacht, met vooral een terugval in de Verenigde Staten. Regeringen en centrale banken moeten de rust op de kredietmarkten laten terugkeren om de groei van de laatste jaren te laten voortduren.

Dit schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de gisteren vrijgegeven halfjaarlijkse World Economic Outlook. Voor dit jaar verwacht het IMF een forse economische groei van 5,2 procent wereldwijd, die vooral wordt gedragen door de gunstige expansie in het eerste half jaar. Voor volgend jaar bedraagt de groei 4,8 procent. Dat is 0,4 procentpunt minder dan het IMF drie maanden geleden nog verwachtte.

China en India blijven fors groeien in 2008, met respectievelijk 10 procent en 8,4 procent. China leverde voor het eerst de grootste bijdrage aan de mondiale economische groei.