Iedereen laten lenen is rechtvaardiger dan nu

De vakbonden LSVB en ISO stellen dat de collegebanken leeglopen als minister Plasterk zijn zin krijgt. Een onzinnige gedachte. De collegebanken zullen alleen gemeden worden indien er een alternatief is. Wanneer de basisbeurs alleen voor universitaire studenten wordt afgeschaft zal de instroom in het hbo groter worden. Dit zou een klap zijn voor de kenniseconomie. Als de basisbeurs voor alle studenten verdwijnt maakt het niet meer uit of je voor mbo, hbo of universiteit kiest. Iedereen moet in dat geval lenen.

Met sociale aflossingsvoorwaarden komt dat de minder kapitaalkrachtige studenten ten goede. Zij zijn nu eerder genoodzaakt een bijbaantje te nemen dan rijkere studenten waardoor zij minder tijd aan hun studie kunnen besteden. Juist in het huidige half-om-halfstelsel van studiefinanciering ontstaat een tweedeling tussen arm en rijk. Wanneer iedereen moet lenen wordt dit probleem opgelost.

Een mogelijkheid om de aflossing sociaal te regelen is om dit met een vast percentage van het inkomen te doen. Zo blijven ook studies aantrekkelijk die minder perspectief bieden op een hoger salaris.