Iedere 10 minuten TON

Kamerlid Rita Verdonk lanceerde gisteren een nieuwe beweging: Trots op Nederland (TON).

En iedereen in de Kamer moet bang voor haar zijn.

Twee dagen na haar dramatische breuk met de VVD lanceerde Kamerlid Rita Verdonk gisteren haar nieuwe beweging. ‘Trots op Nederland’, zo luidt de naam, en dat ontketent meteen al een piepklein relletje.

Want ‘Ik ben trots op Nederland’: was dat niet de slogan die CDA-leider Balkenende gebruikte bij de afgelopen verkiezingen?

En een slogan die CDA ook blijft gebruiken, beklemtoont een woordvoerder. Hij is „verrast en verbaasd” door de keus van Rita Verdonk. Verder doet hij geen uitspraken over nadere stappen : deskundigen in het merkrecht bekijken de zaak.

De naam heeft Verdonk zelf verzonnen, liet haar woordvoerder weten. De zegsman denkt bovendien dat ‘Trots op Nederland’ iets heel anders is dan ‘Ik ben trots op Nederland’. Zoals ‘de VVD’ iets heel anders is dan ‘Ik ben de VVD’?

Verdonk: „Ik was me helemaal niet bewust van dit probleem. Het CDA zou ik willen oproepen: laten wij nou eens met zijn allen trots zijn op Nederland, dan gebeurt er eens wat.”

De Beweging ‘Trots op Nederland’ begint óók met een mediamarathon. Verdonk stond gisteren eerst twee televisiezenders te woord. Daarna schuifelde de pers in de avonduren langs haar bodyguards in een leeg bijzaaltje van Nieuwspoort. Journalisten kregen daar tien minuten ‘TON’ (zoals haar partij al genoemd wordt.)

Radio 1: 18:50 uur, BNR: 19:00 uur, Telegraaf: 19:10 uur. En deze krant: 20.00 uur.

Wie moet bang voor u zijn, de VVD of Wilders?

„Volgens mij iedereen in de Kamer. Het wordt een hele brede beweging, de steun kan van alle kanten komen. Dat vind ik veel belangrijker dan te denken in die blokjes, zoals de gevestigde orde doet. Kijk, er is nog een heel klein beetje ruimte tussen Wilders en de VVD. Maar er moet ruimte zijn voor een nieuwe, brede volksbeweging in Nederland. Niet links, niet recht, recht door zee. Een heldere lijn uitzetten, maar wel fatsoenlijk.”

U wilt geen single issue partij die zich louter op islam of immigratie concentreert, hoor ik. Heeft u daar al mensen voor?

„Het is te vroeg voor namen, ik ben pas in september uit de fractie gegooid. Dat ik daarna de stichting ‘Vrienden van Rita Verdonk’ oprichtte, is omdat je rekening houdt met wat kan gebeuren. Ik heb een man of acht, een man of twintig daar omheen. Maar nu gaan we de mail eens bekijken van de mensen die zich aanbieden. Zijn het professionals en zijn ze ondernemend genoeg zijn om ervoor te gaan.”

Wordt het een echte partij of volgt u het model van Wilders: een vereniging met één lid om volledig de regie te houden?

„In elk geval doe ik mee aan de Tweede Kamer-verkiezing, maar ik kies nadrukkelijk voor een beweging. Met een partij zit je weer vast aan een partijstructuur en alles wat erom heen hangt. Ik wil de mensen in het land direct bereiken. Daar geloof ik veel meer in dan in die gelaagdheid, dat is juist de reden dat de mensen zeggen: ja dag, weer van die mensen in de ivoren toren die niet weten wat er in Nederland gebeurt. We werken nu aan een heel innovatieve website, iedereen die daar van zich laat horen, krijgt mijn oor. Ik ben altijd bereid me te laten overtuigen door argumenten, maar uiteindelijk bepaal ík de koers.”

Sluit u een terugkeer naar de VVD uit? Besturen en politieke leiders kunnen veranderen.

„Ik kan me zoiets niet voorstellen. Het hoofdbestuur is heel duidelijk, acties van leden voor mij stonden niet eens agenda. Het was duidelijk: of uit de kamer of uit de VVD. Dat ze de breuk ‘onvermijdelijk’ noemen, vind ik dan heel zwak. Niks is onvermijdelijk, je neemt beslissingen. En ik heb meteen gezegd dat ik mijn kamerzetel niet zou opgeven, nooit. Dat zou te gek zijn met zoveel mensen achter je.”

Is er nog een politicus die u inspireert?

„Op dit moment de Franse president Sarkozy. Die tomeloze energie, die inzet. Terwijl dit kabinet honderd dagen luistert, bouwt hij in die tijd een land op. De manier waarop hij schaakt, daar heb ik veel van geleerd.”