‘Geen uitverkoop gasvelden’

De NAM verkoopt minder rendabele gasvelden. Volgens directeur Roelf Venhuizen gebeurt dat al jaren zo. „Elk jaar opnieuw bekijken we of deze velden nog rendabel zijn.”

Roelf Venhuizen, directeur van de NAM

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), een dochter van Shell en ExxonMobil, maakte gisteren bekend dat zij 6 van haar 25 gasvelden in de Noordzee wil verkopen. De velden – goed voor 3 procent van de jaarlijkse gasproductie van de NAM – zouden niet langer rendabel genoeg zijn, en andere bedrijven zouden ze misschien effectiever kunnen leegpompen.

De afgelopen maanden circuleerden geruchten over een grote reorganisatie bij de NAM. Wegens slinkende voorraden zouden kleine gasvelden worden afgestoten, en het bedrijf zou zich vooral richten op het veld bij Slochteren. Dat zou vele banen kosten. Concrete plannen hierover werden gisteren niet bekend. Wel gaf NAM-directeur Roelf Venhuizen bij de bekendmaking van de verkoopplannen zijn visie op de toekomst van de NAM.

Gaat de NAM de komende jaren verder krimpen?

„Waarschijnlijk zal de NAM in 2020 inderdaad kleiner zijn dan nu. Dat is het gevolg van het natuurlijke verloop van gasvelden. Een aantal van onze locaties is inmiddels voor 70 tot 90 procent leeg. Om hoeveel velden dat gaat, kan ik niet zeggen. Maar het gaat vooral om kleinere velden, zowel aan land als op zee. Elk jaar bekijken wij opnieuw of deze locaties nog voldoende rendabel zijn. Als dat niet zo is, kijken we naar andere mogelijkheden. Zoals verkoop. Maar dat gebeurt dus veld voor veld, jaar na jaar, en niet in één keer. Wij gaan absoluut geen grote uitverkoop houden van onze kleine gasvelden. Hoeveel banen er uiteindelijk zullen verdwijnen, kan ik dan ook niet zeggen. De aantallen die in de media rondgaan [tussen de 450 en 1.800, red.] zijn echter niet juist. Wij hebben daar nooit uitspraken over gedaan. Daarvoor is het veel te vroeg. Bovendien hangt het van een aantal andere dingen af. De mogelijke herontwikkeling van olieveld Schoonebeek in Drenthe bijvoorbeeld. Dat kan een hoop nieuw werk met zich meebrengen. Eind dit jaar nemen we daar een beslissing over. Daarnaast sluiten we nog altijd nieuwe velden aan, wat ook werk oplevert in de toekomst.”

U had het over herontwikkeling van Schoonebeek. Wordt dat op korte termijn concreet?

„Het olieveld Schoonebeek is heel belangrijk voor ons. In de eerste dertig jaar zijn daar 250 miljoen vaten olie gewonnen. Met behulp van nieuwe technieken zouden daar nog eens 100 miljoen vaten uit de grond kunnen worden gehaald. Maar daarvoor moeten de investeerders NAM en staatsbedrijf EBN het wel met elkaar eens worden. Beide bedrijven en NAM-investeerders Shell en ExxonMobil hebben meerdere investeringsmogelijkheden, en die concurreren met Schoonebeek. Aan het einde van dit jaar nemen we daar een beslissing over.”

Wordt het Groningse gasveld straks de belangrijkste activiteit van de NAM?

„Het gasveld bij Slochteren is nu voor de helft leeg. Wij verwachten dat we zeker nog tot 2050 gas kunnen winnen uit het Groningenveld. De jaarlijkse productie zal wel dalen. Maar Slochteren zal tot ver in deze eeuw nog een belangrijke rol voor ons spelen. Groningen is echter niet het enige veld waar de NAM zich op richt. En we sluiten ook nog steeds nieuwe velden aan op het gasnet. Dit jaar hebben we enkele honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in een locatie voor de kust van Den Helder. De investeringsmogelijkheden zijn nog steeds zo groot dat we niet genoeg mensen hebben om ze allemaal te benutten.”

Is CO2-opslag een serieuze optie voor de NAM in de toekomst?

„Omdat wij veel velden in Nederland hebben, zijn wij automatisch een grote speler in dit spel. Maar het is belangrijk dat er eerst een wettelijk kader komt. Wie is er op lange termijn aansprakelijk als bijvoorbeeld lekkages optreden? En: telt CO2 onder de grond mee als emissiereductie, met het oog op de emissiehandel? Als dat kader er is, dan is ondergrondse opslag van broeikasgas zeker een optie voor ons. Maar op dit moment acht ik het onwaarschijnlijk dat het een belangrijke tak wordt van ons bedrijf. Er komt zeker geen CO2 in de grond bij Slochteren. Daarvoor is het veld te groot en te complex. Momenteel zijn we met enkele proefprojecten bezig, maar er is niks concreets. De Nederlandse overheid heeft onlangs een tender uitgezet, waarin ze bedrijven opriep met plannen voor opslag te komen. Samen met Shell hebben we belangstelling getoond. Als de regering eind dit jaar daarover een beslissing neemt, kunnen wij eventueel vanaf 2010 bijna 1 miljoen ton CO2 van de Shell-raffinaderij in Pernis in lege gasvelden pompen.”