Een leesbaar verdrag

Naar aanleiding van het artikel Geen lastige woorden a.u.b. (nrc.next, 11 oktober), waarin gemeld wordt dat de Nederlandse grondwet nu in ”eenvoudig Nederlands” te verkrijgen is, wil ik graag twee opmerkingen maken. Ten eerste over het door de politiek onlangs geweigerde tweede nationale referendum over de EU-Grondwet. Dit document heet nu `verdrag`, maar heeft inhoudelijk dezelfde consequenties voor Nederland: het zal de Nederlandse grondwet overrulen, of, in deftiger woorden, er zullen nationale competenties naar EU-niveau overgedragen worden.

Als we onderdeel van een Europese superstaat worden en Nederland een provincie of `bondsland` wordt, dan pleit ik bij deze voor het EU-verdrag in eenvoudig Nederlands. Immers, het EU-verdrag wordt voor ons relevanter dan een - achterhaalde - nationale grondwet.

    • Filia den Hollander Amsterdam