Coalitie negeert advies wonen

De coalitiepartijen geven geen gehoor aan de oproep om in te grijpen op de woningmarkt. De voorstellen van de VROM-raad om de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het huurwaardeforfait af te schaffen en de huren te liberaliseren, worden afgewezen door een ruime Kamermeerderheid. De adviezen werden gisteren in brede kring van corporaties, gemeenten, huiseigenaren, beleggers en bouwsector opmerkelijk positief ontvangen.

Volgens de VROM-raad, een onafhankelijk adviesorgaan van regering en Tweede Kamer, zijn de wachttijden voor huurwoningen te lang, de prijzen voor koopwoningen te hoog en zit de woningmarkt muurvast. Coalitiepartijen PvdA, CDA en de ChristenUnie tonen zich positief over het rapport, maar leggen de belangrijkste aanbevelingen naast zich neer. Zij wijzen erop dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de huren niet geliberaliseerd worden en dat de hypotheekrenteaftrek intact blijft.

„Ieder heeft zijn belang in deze coalitie”, zegt CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove. „De PvdA wilde de huren niet liberaliseren en wij wilden de hypotheekrenteaftrek in stand houden.” Hij stelt dat „de rust op de woningmarkt behouden moet blijven”.

De PvdA zegt dat de VROM-raad met zijn voorstellen ‘de vinger op de zere plek’ legt, want veel mensen hebben volgens Kamerlid Staf Depla moeite een passende en betaalbare woning te vinden „en dat komt mede door de manier waarop de overheid op dit moment ingrijpt op de woningmarkt”.

Depla: „Wij hebben afgesproken dat de hypotheekrenteaftrek deze kabinetsperiode intact blijft. Daar hebben wij onze handtekening onder gezet, dus daar houden we ons aan.” Hij noemt de plannen om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken door een ingrijpende herziening „heel interessant”. „Een volgend kabinet kan daarmee aan de slag gaan.”

De VVD onderschrijft de conclusie dat de woningmarkt op slot zit. Volgens Kamerlid Brigitte van der Burg doet dit kabinet „helmaal niets” aan de problemen op de woningmarkt. Maar morrelen aan de hypotheekrenteaftrek is ook voor de VVD „onbespreekbaar”.

De SP stelt in een reactie dat minister Vogelaar snel moet reageren op de inhoud van het rapport. „De subsidiering van de koopsector is compleet doorgeslagen”, zegt SP-Kamerlid Paulus Jansen.