Brussel negeert fijnstofnormen

Nederlandse ambtenaren in Brussel pleiten voor mildere fijnstofnormen dan is afgesproken met de regering in Den Haag. „Vreemd”, vindt het ministerie van VROM, omdat het kabinet juist naar een strengere norm wil. Belangenorganisaties voeren in Brussel een stevige lobby voor soepelere normen.

Pagina 12