Bezuinigen over de rug van studenten is unfair

In de berichtgeving betreffende het aanpassen van de basisbeurs/studiefinanciering (NRC Handelsblad, 17 oktober) heb ik een wezenlijk onderdeel gemist.

Het in 1986 ingevoerde studiefinancieringsstelsel heeft, naast het tot dan toe geldende beurzensysteem (dat overigens niet rentedragend was), ook de kinderbijslag voor jonge mensen van 18 tot 27 jaar vervangen. Ouders van hbo en wo-studenten ontvingen tot 1986 tweemaal kinderbijslag voor hun thuiswonende studerende kinderen en driemaal kinderbijslag voor hun uitwonende studerende kinderen. De basisbeurs is sinds 1986 een vervanging van de tot die tijd geldende kinderbijslag, maar dan direct aan de student betaald in plaats van aan zijn ouders. Vervalt de basisbeurs, dan wordt gebroken met de breedgedragen financiële steun van de overheid aan studenten c.q. aan hun ouders.

Het pleit voor de minister dat hij wil breken met het al decennia falende beleid rond leerkrachten op basis- en middelbare scholen, maar om dat dan maar zomaar over de rug van studenten te doen omdat die toevallig ook binnen je begroting vallen, lijkt misschien handig, maar is niet consistent en zeker unfair.