BBC snoeit in nieuws en eigen producties

Zo’n 2.800 werknemers van de BBC, bijna 10 procent van het totaal, zullen de komende jaren worden ontslagen in het kader van een grote bezuinigingsoperatie bij de Britse omroeporganisatie. Vakbonden hebben al acties aangekondigd om zich te verzetten tegen de voorgenomen ontslagen.

Topman Mark Thompson zag zich tot deze stap genoopt omdat de Britse regering minder geld beschikbaar heeft gesteld voor de komende jaren. Daardoor kampt de BBC met een tekort van twee miljard pond (2,9 miljard euro).

Volgens Thompson moet de BBC zich radicaal omvormen om het hoofd te kunnen bieden aan een toenemende versnippering van de media, heftiger concurrentie van buitenaf en de behoefte bij consumenten aan meer keus.

De BBC-leiding wil daarom fors snijden in de nieuwsafdelingen. De bedoeling is de nieuwsvoorziening te integreren. Anders dan tot dusverre zullen televisie, radio en website geen eigen nieuwsafdelingen meer hebben. Voorts zal de BBC 10 procent minder eigen programma’s laten maken en zullen er vaker oude programma’s worden herhaald. Bovendien zal Television Centre, het gebouw waar een deel van de televisieafdelingen zijn gevestigd, worden verkocht.

Vooraanstaande journalisten als Newsnight-presentator Jeremy Paxman en radiopresentator John Humprhys hebben al fel geprotesteerd tegen de plannen. Volgens beiden loopt de kwaliteit van de nieuwsvoorziening door de ingrepen gevaar. De journalistenvakbond NUJ sluit stakingen niet uit.

Een deel van de bezuinigingen is nodig om geld vrij te maken voor de overschakeling op digitale televisie en voor extra mankracht voor de ‘nieuwe’ media, met name de website. In totaal gaat het daarbij om zo’n duizend mensen.

De BBC heeft de laatste tijd in de ogen van veel Britten aan geloofwaardigheid ingeboet doordat bekend werd dat de makers van spelletjesprogramma’s de uitkomsten regelmatig manipuleerden. In sommige gevallen werden prijzen toegekend aan eigen medewerkers, die pretendeerden deelnemers van buitenaf te zijn.