160

waar ik ben hier oma is een kersenboom de kippen fladderen rond mijn handen eet ik vol chocoladebrood ik ben nu bijna thuis kijk, er hangt een emmer met je kus.

Albertina Soepboer (1969) is dichter en (toneel)schrijver. Na haar Friestalige debuutbundel ‘Gearslach’ in 1995 volgden nog negen andere bundels in het Nederlands en Fries.

    • Albertina Soepboer