Wees zuinig op het tweedekansonderwijs

Het onderwijs biedt de Nederlandse jeugd geen gelijke kansen, aldus Rinnooy Kan (NRC Handelsblad, 4 oktober). Hij pleit voor meer mogelijkheden voor laatbloeiers. Maar die mogelijkheid bestaat al: het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs, VAVO. Ooit begonnen als avondscholen voor volwassenen, later populair als dagonderwijs voor vrouwen (moedermavo), nu doorgaans ondergebracht bij de richting Educatie van de roc`s. Op het VAVO kunnen jongeren terecht als zij op hun reguliere school het gewenste diploma niet hebben behaald, of, zoals Rinnooy Kan graag ziet, als zij na hun vmbo-diploma naar de havo willen of na de havo het vwo-diploma willen halen.

Maar het VAVO staat onder druk. Veel roc`s bezuinigen noodgedwongen op educatie, nadat de markt voor inburgeringscursussen is vrijgegeven. Er moet goedkoper gewerkt worden, voor voorzieningen ontbreekt het geld. Ook voor VAVO dreigt de invoering van marktwerking. Dit betekent dat de kosten van dit tweedekansonderwijs nog verder naar beneden moeten om concurrerend te kunnen werken. Grote groepen en weinig begeleiding zullen hiervan het gevolg zijn. Worden de jongeren die op hun twaalfde in de verkeerde onderwijsroute terechtgekomen zijn dan opnieuw de dupe? Of jongeren die vaak al een moeizaam onderwijsverleden achter de rug hebben en wat extra begeleiding hard nodig hebben?

Als dit gebeurt moeten we vrezen dat ook dit tweedekansonderwijs voor hen niet tot het gewenste resultaat leidt.

    • Wendy Hinke Docent Vavo