Regels voor privacy op web

Voor het publiceren van persoonsgegevens op internet moet nu toestemming worden gevraagd aan de betrokkenen. Websitehouders, scholen of verenigingen zijn daar nu toe verplicht. Wanneer iemand bezwaar heeft tegen publicatie, dan moeten de gegevens onmiddellijk worden verwijderd. Deze regels heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) opgesteld. De regels vullen de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 2001 aan, die nooit specifiek was uitgewerkt voor het internet. Gegevens over iemands godsdienst, afkomst, politieke gezindte, seksuele leven kunnen grote schade berokkenen, volgens het CBP. Burgers die hinder ondervinden van internetpublicaties moeten de websitehouder zelf aanspreken . Alleen bij ernstige privacyschendingen komt het CBP in actie.

Modelbrieven om een klacht in te dienen: www.mijnprivacy.nl.