Minder snel vergoeding bij lichte kwaal

Patiënten moeten behandeling van lichte aandoeningen, zoals kalknagels, vaker zelf betalen. Preventieve zorg, zoals het screenen van suikerpatiënten op het risico van amputatie, kan eerder vergoed worden.

Deze verschuivingen zullen optreden als de politiek een geheel nieuwe methodiek voor de samenstelling van het basispakket overneemt, die de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft bedacht. Vandaag zou dit adviesorgaan van de regering haar rapport Rechtvaardige en duurzame zorg aanbieden aan minister Klink (Volkgezondheid, CDA).

Het rapport is een vervolg op het vorig jaar uitgebrachte en zeer controversiële advies van de raad over de vraag hoeveel een extra levensjaar de samenleving mag kosten. Als een medische behandeling meer dan 80.000 euro kost om één patiënt één extra levensjaar van goede kwaliteit te bieden, zei de raad, moet die ingreep niet meer worden vergoed in de basisverzekering.

De raad vindt dat behandelingen aan een aantal criteria moeten voldoen om standaard door iedere verzekeraar te worden vergoed. De belangrijkste zijn de ziektelast van een patiënt en de kosteneffectiviteit van een behandeling. Hoe erger de ziekte is, hoe eerder de patiënt in aanmerking moet komen voor een behandeling die verzekeraars automatisch vergoeden. Hoe lager de kosten van de behandeling en hoe hoger de gezondheidswinst, hoe eerder de zorg een plek in het basispakket verdient. Inkomensafhankelijke eigen bijdragen noemt de RVZ een „reële optie”.

Om te beoordelen welke zorg vergoed hoort te worden, moet de overheid ook subjectieve criteria hanteren, zoals die van rechtvaardigheid en solidariteit.

Een voorbeeld is het medicijn Laronidase, dat à raison van 5 ton per jaar het leven van patiënten met de zeldzame stofwisselingsziekte MPS-1 verlicht. Aan deze ziekte lijden slechts veertig Nederlanders.

De RVZ pleit voor de oprichting van een onafhankelijke commissie van door de regering benoemde leden. Die commissie zou met de nieuwe methodiek moeten afwegen of iets wel of niet in het basispakket moet worden vergoed. Daarna is het aan de minister en het parlement om tot een pakketwijziging te besluiten.