Meer storingen bij kernreactoren

Den Haag, 17 okt. De Kernfysische Dienst (KFD) heeft bij de kerncentrale Borssele haar zorg geuit over de stijgende trend in het aantal storingen. Inmiddels heeft de kerncentrale een ”verbeterproces in gang gezet”. Dit maakte het ministerie van VROM vandaag bekend. Vorig jaar hebben de vijf nucleaire installaties (Borssele, Petten, Delft, Almelo en Dodewaard) in totaal 25 storingen gemeld. Daarvan waren er 22 op het zogeheten INES-niveau 0, hetgeen inhoudt dat het gemelde voorval niet van direct belang is voor de veiligheid. De storingen worden aangegeven op een schaal van 0 tot en met 7, waarbij niveau 7 staat voor een ernstig ongeval. In Nederland waren vorig jaar drie storingen op niveau 1, twee keer in Petten en één keer in Borssele.