MEE

In de hulpverlening is er een organisatie die mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking helpt.

Die hulp bestaat al lang, maar sinds enige tijd heet de organisatie MEE.

Waarom die naam gekozen is, is mij niet geheel duidelijk. Elke regio of grote stad heeft een MEE.

Je hebt MEE-Groningen, MEE- Utrecht en MEE-Rotterdam.

Maar ik moet altijd even gniffelen om MEE-Leiden.

Joke Bruijs