Lik op stuk voor Rotterdamse jeugd

Rotterdam gaat jeugdoverlast krachtiger bestrijden. Gemeente, politie, justitie en jeugdwerk hebben afspraken gemaakt om de overlast in twintig wijken binnen vijf jaar drastisch te verminderen.

Zo zal de gemeente samenscholingsverboden en een lik-op-stukbeleid invoeren. Burgemeester Opstelten (VVD): „Er moet bevoegdheid komen om direct actie te ondernemen en iemand te veroordelen.” Per wijk zal, afhankelijk van de mate van overlast, „maatwerk” worden geleverd, aldus Opstelten. Op 15 december worden de concrete uitwerkingen aangeboden aan de gemeenteraad.

Op alle niveaus zijn maatregelen bedacht. „Dit is een trendbreuk”, zegt wethouder Kriens (Zorg, Welzijn en Maatschappelijke Opvang, PvdA). Politie en jongerenwerkers gaan nauw samenwerken en er zal worden geïnvesteerd in de professionalisering van jongerenwerkers. Opstelten vindt dit „cruciaal”: er komen daarom vijftig jongerenwerkers bij. De gezinscoach moet effectiever worden ingezet en er komt speciale aandacht voor de nazorg van jeugdige gedetineerden. Ook moeten ouders die de opvoeding niet aankunnen verplicht worden mee te doen aan begeleiding van zichzelf en van hun kinderen. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om kinderbijslag niet rechtstreeks aan de ouders maar via een gezinscoach uit te keren.

Rotterdam wil dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om opvoedingsondersteuning op te leggen. En de stad vraagt de ministers Rouvoet en Vogelaar om een digitaal dossier dat door alle trajecten heen ‘meeloopt’.