Kabinet voldoende gesteund in senaat

Het kabinet kan steunen op de meerderheid in de Eerste Kamer. Dat bleek gisteren bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de senaat.

De twee grootste regeringspartijen, het CDA en de PvdA, maakten wel duidelijk dat zij hun steun aan het kabinet om zeer uiteenlopende redenen verlenen. Fractievoorzitter Werner (CDA) benadrukte het belang van de „investeringsagenda” van zijn geestverwant, premier Balkenende. Zijn collega Noten van coalitiepartner PvdA vond vooral dat dit kabinet meer solidariteit uitstraalt dan de vorige kabinetten-Balkenende.

Duidelijk werd ook dat er tussen beide regeringspartijen in de senaat weinig liefde verloren gaat. Werner reageerde bijvoorbeeld met afgrijzen op de gedachte van Noten dat er opnieuw moet worden gekeken naar invoering van een correctief referendum op initiatief van de burger.

Ruzie werd het bijna toen de PvdA-fractievoorzitter het kabinet aanspoorde om in overleg te treden met Hamas. Nu ontstak ook premier Balkenende, in zijn antwoord, in woede. Een beweging die de vernietiging van Israël voorstaat, is volgens de minister-president per definitie geen geschikte gesprekspartner voor Nederland.

Werner wilde meer duidelijkheid van Balkenende inzake de vele projecten, pijlers en voorstellen waarin de kabinetsplannen zijn vervat, omdat het naar zijn mening onduidelijk is hoe het kabinet met geld schuift. Ook wil het CDA dat rijke ouderen meer gaan betalen voor de zorg. Op die manier blijven de voorzieningen ook betaalbaar voor armlastigere ouderen. Werner wees er op dat de kosten voor de AWBZ, waaruit onverzekerbare voorzieningen als verpleeghuiszorg worden betaald, ondanks allerlei bezuinigingen maar blijven stijgen.