Kabinet moet ingrijpen in woningmarkt

Het kabinet moet op korte termijn ingrijpende maatregelen nemen om de stagnatie op de Nederlandse woningmarkt op te lossen. De hypotheekrenteaftrek moet op den duur worden afgeschaft.

Dat zegt de VROM-raad, een adviesorgaan van kabinet en parlement, vandaag in een vernietigend rapport. Volgens de raad zijn de wachttijden voor huurwoningen te lang, de prijzen voor koopwoningen te hoog, en zit de markt muurvast. De raad komt met voorstellen om het hele systeem om te gooien en pleit ervoor de overdrachtsbelasting, huurwaardeforfait én hypotheekrenteaftrek op termijn af te schaffen en de huren te liberaliseren.

Volgens het adviesorgaan wordt de vraag naar woningen „massief” gestimuleerd door de aftrekbaarheid van hypotheekrente, terwijl het aanbod „kunstmatig” wordt „gerantsoeneerd”, resulterend in extreme prijsstijgingen.

Het advies staat haaks op het huidige kabinetsbeleid. Balkenende IV heeft ervoor gekozen de huurtarieven niet vrij te geven en de aftrek van hypotheekrente intact te laten.

Onderzoeker Peter Boelhouwer: „Dit kabinet heeft een soort fatwa uitgesproken over de hypotheekrenteaftrek. Hij mag niet eens worden onderzocht, terwijl iedereen weet dat de duurzaamheid van de overheidsfinanciën in gevaar is.” De subsidie op woningbezit kost de overheid jaarlijks circa 12 miljard euro.

De ingrijpende voorstellen van de VROM-raad worden goed ontvangen door de organisaties die de belangen van partijen op de woningmarkt behartigen. Vertegenwoordigers van huiseigenaren, huurders, projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers toonden zich vanochtend in een eerste reactie opmerkelijk positief.

De Vereniging Eigen Huis noemt het „absurd en idioot” dat het kabinet de problemen op de woningmarkt negeert. Directeur M. Pernot: „Het mag niet zo zijn dat het kabinet een advies van een dergelijk zware commissie naast zich neerlegt.” De vereniging pleit wel voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek, maar vindt wel dat het systeem moet veranderen. „Het moet logischer worden om leningen te gaan aflossen.”

‘Onder de maat’: pagina 17