IMF: lagere groei wereldeconomie

De wereldeconomie groeit volgend jaar minder dan verwacht, met vooral een terugval in de Verenigde Staten. Regeringen en centrale banken zullen de rust op de kredietmarkten duurzaam moeten laten terugkeren om de economische groei van de afgelopen jaren te laten voortduren.

Dit schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de vanmiddag vrijgegeven halfjaarlijkse World Economic Outlook. Voor dit jaar verwacht het IMF een forse economische groei van 5,2 procent wereldwijd, die vooral wordt gedragen door de gunstige expansie in het eerste half jaar. Voor volgend jaar bedraagt de groei 4,8 procent. Dat is 0,4 procentpunt minder dan het IMF drie maanden geleden nog verwachtte.

China en India blijven fors groeien in 2008, met respectievelijk 10 procent en 8,4 procent. China leverde in de eerste helft van dit jaar volgens het IMF voor het eerst in de geschiedenis de grootste individuele bijdrage aan de mondiale economische groei. Die positie was in de afgelopen decennia doorgaans voorbehouden aan de Verenigde Staten.

De gevestigde industrielanden zien de groei echter flink teruglopen. Voor de VS wordt volgend jaar een groei verwacht van 1,9 procent. Dat is 0,9 procentpunt minder dan bij de vorige tussentijdse prognose van het IMF in juli van dit jaar. De groei in de eurozone bedraagt volgend jaar 2,1 procent, 0,4 procent lager dan destijds werd verwacht. Nederland mag rekenen op een economische groei van 2,6 procent in 2007 en 2,5 procent in 2008. Die cijfers volgens vrijwel de meest recente prognoses van het Centraal Planbureau.

Hoewel de economische groei van rond de 5 procent in 2007 en 2008 een voortzetting betekent van de ongekend gunstige periode die de wereldeconomie de afgelopen jaren doormaakt, ziet het IMF wel risico’s, zoals de turbulentie op de kredietmarkten, de inflatiedruk en de onstuimige oliemarkt, waar de prijs van een vat olie in de Verenigde Staten gisteren de recordhoogte van ruim 88 dollar bereikte.