IKB-aandeelhouders moeten niet klagen

Heeft KfW er genoeg van? De Duitse bank overweegt een verkoop van haar belang van 38 procent in IKB, de noodlijdende kredietverstrekker, wiens uitstapje op de Amerikaanse markt voor risicovolle (subprime) hypotheken deze zomer verkeerd afliep.

Dat is niet verrassend, gezien de hoeveelheid geld die KfW al in IKB heeft gestoken. Toen de markt voor herfinancieringen dichtslibde, moest KfW een kredietlijn van 8,1 miljard euro verstrekken aan een door IKB buiten de balans gehouden beleggingsvehikel en zorgdragen voor een reddingspakket van 3,5 miljard euro.

Het binnenhalen van Merrill Lynch, de zakenbank die ook als adviseur optreedt van de in moeilijkheden verkerende Britse kredietverlener Northern Rock, is verstandig. Maar IKB heeft meer baat bij een eventuele verkoop dan KfW zelf.

KfW zal waarschijnlijk hoe dan ook moeten opdraaien voor een groot deel van het mislukte avontuur van IKB. Van de kredietlijn van 8,1 miljard euro aan het gedoemde beleggingsfonds was bij de jongste telling al zo’n 4,5 miljard euro opgenomen, waardoor KfW mogelijk schade zal lijden als dat fonds te maken krijgt met oninbare schulden.

Bovendien zal KfW, om een verkoop rond te krijgen, een koper misschien de garantie moeten geven dat onvoorziene verliezen op andere beleggingen van IKB, binnen of buiten de balans, aangezuiverd zullen worden.

Ook is het niet erg waarschijnlijk dat KfW de vrije hand zal hebben bij een verkoop. Iedere koper van het belang van 38 procent zal een bod moeten uitbrengen op de rest van het bedrijf. Maar de federale politici die KfW controleren, zullen waarschijnlijk niet toestaan dat IKB wordt verkocht aan een grote buitenlandse bank of een private-equityfirma. Ze zijn bang om de rol van IKB in gevaar te brengen als verstrekker van goedkope kredieten aan middelgrote Duitse bedrijven, die zo’n 70 procent van de totale beroepsbevolking werk bieden. De coöperatieve banken DZ en WGZ hebben zich al als potentiële kopers opgeworpen.

Toch hebben de aandeelhouders van IKB geen reden tot klagen, want ze mogen blij zijn dat ze nog iets krijgen. Hoewel hun aandelen sinds augustus de helft van hun waarde hebben verloren, hadden ze ook helemaal kunnen worden weggevaagd als KfW niet de helpende hand had uitgestoken.

Nu kunnen zij vasthouden aan hun aandelen in IKB, die nog steeds op een respectabel meervoud van 1,6 maal de boekwaarde worden verhandeld, aldus schattingen van marktonderzoeker JCF. Er is geen twijfel mogelijk dat de overvolle banksector van Duitsland hard toe is aan consolidatie, maar het is jammer dat dat zo vaak gebeurt zonder dat de dwaasheid bestraft wordt.

John Foley

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld