Hulp aan jongeren schiet tekort

Den Haag, 17 okt. De toestand van jongeren met een lichte verstandelijke handicap of psychische problemen verergert doordat zij niet of te laat de benodigde zorg krijgen, concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport.Pagina 3