Handballers willen grens verleggen

In januari en mei vinden twee testtoernooien plaats.

Als dat goed bevalt, dan komt er een Belgisch-Nederlandse eredivisie.

Er bestaan vergevorderde plannen om de hoogste handbalcompetities van Nederland en België bij de mannen samen te voegen. Dat vertelt Guus Hölscher, voorzitter van de belangenverenging Platform Eredivisie. De samenwerking is onderdeel van het streven om handbal in Nederland op een hoger plan te brengen en om de sport aantrekkelijker te maken voor de markt. In brainstormsessies van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en het Platform Eredivisie zijn diverse ideeën besproken, waarvan een grensoverschrijdende samenwerking met de Belgen inmiddels nader wordt uitgewerkt.

In januari en mei van het volgend jaar vinden twee testtoernooien met Nederlandse en Belgische clubs plaats. Er wordt nog nagedacht over een format en gezocht naar financiering van het prijzengeld om deelname aantrekkelijk te maken. De ervaringen met die twee toernooien moeten wederzijdse interesse aanwakkeren en ertoe leiden dat samenvoeging van de competities wordt gerealiseerd. Volgens Hölscher, die ook voorzitter van de handbalvereniging Aalsmeer is, zal de gezamenlijkheid op z’n vroegst met ingang van het seizoen 2009/2010 gerealiseerd kunnen worden.

Hölscher denkt niet dat de huidige bestuurscrisis binnen het handbalverbond een samenwerking met België in de weg staat. „Ik voorspel dat over een half jaar niemand het meer over deze crisis heeft. Dan is er een nieuwe bestuur, dat de ambitieuze plannen voortvarend ter hand zal nemen. En over de financiële dekking maak ik me weinig zorgen, omdat het NHV voor sponsorwerving een overeenkomst heeft gesloten met sportmarketingbureau Rotterdam Sport Partner (RPS). En ik heb daar een goed gevoel bij.”

Wat niet wegneemt dat het NHV sinds de jaarvergadering van zaterdag wordt geleid door een bestuur dat zich demissionair heeft verklaard. Het bestuur heeft zich teruggetrokken, omdat de jaarrekening over 2006 een tekort van 700.000 euro te zien gaf. Volgens bondsdirecteur Ben Spaai is dat vooral een gevolg van afvloeiingsregelingen voor ontslagen medewerkers, onder wie de voormalige directeur Vince Evers.

Daarnaast kwam de Handbalacademie op Papendal – waar de Nederlandse talenten bij de vrouwen fulltime trainen – bij de start ongeveer een ton tekort in de exploitatiekosten. Dat bedrag is, zonder toestemming van de jaarvergadering, betaald door het NHV. Spaai: „Er was weinig keus, omdat we snel moesten handelen om de subsidie van 85.000 euro van sportkoepel NOC*NSF voor het project veilig te stellen. Een kwestie van take it, or leave it. De academie had anders vorig jaar september niet van start kunnen gaan.”

    • Henk Stouwdam