Claimen na fouten justitie kan bij OM

Burgers die slachtoffer zijn geweest van onterecht politie- of justitieoptreden kunnen in de toekomst verzoeken tot schadevergoeding indienen bij het parket-generaal van het Openbaar Ministerie. Dit parket-generaal wordt het centrale aanspreekpunt van dergelijke verzoeken.

Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) schrijft dat in een wetsvoorstel dat vandaag voor advies door betrokken organisaties is vrijgegeven. Daarin is, behalve financiële compensatie, ook de mogelijkheid opgenomen van publicatie van uitspraken over schadevergoeding. Dat moet geleden reputatieschade, zoals door onjuiste persberichten van het Openbaar Ministerie of onterechte detentie, compenseren.

Burgers moeten nu voor schadevergoeding aankloppen bij de civiele rechter, de strafrechter, politiekorpsen of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De nieuwe regeling moet aan die wirwar van uitkerende instanties een einde maken.

De schadevergoedingsregeling is overigens niet alleen bedoeld voor gewezen verdachten of slachtoffers van een, naar achteraf is gebleken onterechte inval door een arrestatieteam. Ook toevallige passanten die gewond raken door een verdwaalde politiekogel, kunnen er een beroep op doen.

Met het voorstel beoogt Hirsch Ballin de rechtsbescherming van burgers te vergroten en komt hij bovendien tegemoet aan een al langer levende wens van de Tweede Kamer om een brede schadevergoedingsregeling in te voeren als vervolg op uitbreiding van de bevoegdheden van politie en justitie in de wetgeving die bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit moet verbeteren.